Kodugrupp

Mis on kodugrupp?
Kodugrupp on teistmoodi palve ja piibliõppe osaduskond – see on koguduse elav ehituskivi, mis osaleb aktiivselt koguduse nägemuse loomisel ning on valmis oma eluga teenima Jumalat ja kaasinimest.

Kodugruppidel põhinev kogudus annab tunnistust sellest, et me kõik oleme Kristuse ihu liikmed ja meil kõigil on oma armuannid ning teenimisviis, milleks Issand meid ise on kutsunud.

Kodugrupi suurenemise ning jagunemise läbi kasvab kogudus ja nii innustatakse uusi inimesi pidevalt elama kohusetundlikku koguduseelu. Kodugrupid ja jumalateenistused on kaks alussammast kogudusetöös, mille ümber kasvavad ja millest saavad elujõudu kõik teised koguduse tegevused. Kodugrupid teevad koguduse märgatavamaks ka kohalikus keskkonnas ja iseloomulikumaks paljude inimeste silmis.

EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus tahab olla kodugruppidel põhinev kogudus ning võimaldada seeläbi paljudel inimestel kasvada isiklikus usus ja avastada oma armuannid.

Kodugrupi õhtud põhinevad neljal osal.

1. Tere tulemast
Me soovime kodugrupi koosviibimistel luua turvalise ja avatud õhkkonna.
(Kõik on teretulnud.)
Igaühel on võimalus jagada midagi oma igapäevaelust.
Me õpime üksteist rohkem tundma inimestena ja kristlastena.
Meil on ühine toidulaud.


2. Tänu Jumalale, Ta on ligidal
Me täname Jumalat laulus, sõnas ja vaikuses.
Kodugrupp aitab meil tunnetada Kolmainu Jumala ligiolu.
Me soovime hoida oma pilgud Jumalal, tänada Teda ning innustada üksteist püsivalt palvetama.


3. Saa endale usk, mis kannab sind igapäevaelus
Piiblilugemise ja palve läbi me õpime nägema, kuidas Piibli sõnum saab elavaks igaühe isiklikus elus. Me soovime anda igaühele piibliõppimise rõõmu ja teadmisi, mis aitavad kogudusel tervislikult kasvada. Koos õppimine kinnitab meie usku ning innustab teenima Jumalat ja kaasinimest.

4. Olla ligimene
Me soovime inimestel aidata leida usku Kolmainu Jumalasse ja kutsuda neid koguduse osadusse, tehes seda palve, vestluse ja konkreetsete tegude abil.
Me soovime kodugrupis innustada inimesi heategevusele – tegema konkreetseid annetusi nii materiaalsete kingituste kui heade tegude näol oma lähiümbruskonnas ja ka globaalselt.


Oled teretulnud!