Aastast 2010 on koguduses toimunud igakuine ELURÕÕMSATE JA TEGUSATE pärastlõuna, mis
varem kandis nime Eakate pärastlõuna. Idee selleks tuli koguduse aktiivselt liikmelt Ester Lepikult.
Tema oli ka esimestel aastatel kokkusaamiste korraldaja. Aastal 2013 andis Ester teatepulga üle Ülle
Reimannile, kes jätkas alustatud viljakat tööd 2017. aastani, mil selle omakorda üle võttis Imbi Arro.
Kohtutud on regulaarselt kord kuus koguduse hoones. Kokkusaamised algavad ja lõppevad palvega.
Nende vahele mahub aga mitmesuguseid tegevusi. Mõnikord loeme mõnd vaimulikku raamatut ja
vahetame loetu üle mõtteid, räägime oma rõõmudest ja muredest, virgutame vaimu mängude ja
loovtegevusega, muidugi laulame ning vajadusel teeme vahepeal ka mõned kehalised harjutused. Seejärel
aga ootab meid tee- ja kohvilaud kaasavõetud hea ja paremaga.
Ette on võetud ka tegevusi koguduse ruumidest väljaspool. Oleme käinud külas elurõõmsa ja tegusa
Kersti suvekodus, külastanud Arvo Pärdi keskust, teinud sõprusvisiidi Lasnamäe koguduse
pärastlõunasele üritusele, osalenud koguduse ekskursioonidel Eestimaa kirikutesse. Jõuluajal oleme alati
korraldanud ühise jõululaua, kus saab toidetud nii ihu kui hing. Ühel aastal sai isegi lavastatud
jõulunäidend.
Küsimusele, miks sa tahad tulla kokkusaamistele, vastas üks elurõõmsatest: “Ei taha ja ei tohigi üksi
kodus olla, on vaja suhelda, rääkida!”
Viimase aasta eriolukord on küll kokkusaamistesse pausi tekitanud, kuid sel sügisel tahame taas üksteist
näha ja jälle midagi toredat üheskoos teha.

„Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-
päevalt“ (Kr 4:16).

Loe elurõõmsate ja tegusate tegemistest pikemalt ja põhjalikumalt koguduse ajalehe 4. numbrist
https://mustamaekogudus.weebly.com/uploads/6/6/0/5/6605081/koguduse_ajaleht_a4_2019-02.pdf