Annetused

EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus asutati ametlikult novembris 2010. Tänased koguduse tööd ja tegemised, millest meie kodulehel ka kirjutatud, saavad toimida tänu annetustele. Tegelikult ainsaks koguduse sissetulekuks ongi annetused. See tähendab muuseas ka seda, et Eestis ei maksa koguduse vaimulikule ega ka teistele töötegijatele palka riik, vaid iga kogudus ise. Lisaks palkadele on tarvis tasuda halduskulud, elektri- ja kommunikatsioonikulud ning palju muudki, milleta ei oskaks tänapäeval ühe koguduse toimimist ette kujutada.

Kutsume kõiki era- ja juriidilisi isikuid koguduse ettevõtmisi toetama sponsorannetustega. Koguduse oma tulubaas on niivõrd väikene, et ilma täiendava toetuseta ei jõua me täita kõiki neid ootusi, mida tänapäeva ühiskond koguduselt ootab.


Annetades kontole EE241700017003221206 toetad Mustamäe kiriku ehitamist. Täpsema info leiad, kui liigud avalehe lõppu, kohta EHITAME MUSTAMÄELE KIRIKU
 

Liikmeannetus

Piiblis on kirjutatud kümnisest ehk 10% inimese sissetulekust. Eesti Evangeelse Luterliku Kirikukogu otsusega on soovitav igaaastane liikmeannetus 1% inimese aastasest sissetulekust. Iga inimene annetab just nii palju kui südames õigeks peab ja suudab.

Liikmeannetust on võimalik tasuda ka osade kaupa. Näiteks selle asemel, et tasuda kord aastas ühekordse annetusena suurena tunduv summa võiks selle jagada kuudele. Igakuine annetus annab tegeliku pildi annetuse üldisest suurusest.

Soovituslik näidis:
Minu kuu sissetulek Liikmeannetus 1% kuus Liikmeannetus 5% kuus Liikmeannetus 1% aastas Liikmeannetus 5% aastas
200 € 2,00 € 10,00 € 24,00 € 120,00 €
300 € 3,00 € 15,00 € 36,00 € 180,00 €
400 € 4,00 € 20,00 € 48,00 € 240,00 €
430 € 4,30 € 21,50 € 51,60 € 258,00 €
650 € 6,50 € 32,50 € 78,00 € 390,00 €
750 € 7,50 € 37,50 € 90,00 € 450,00 €
820 € 8,20 € 41,00 € 98,40 € 492,00 €

Tuludeklaratsioon maksuametile

Kõik kirjalikult fikseeritud annetused kogudusele on maksuvabad. See tähendab, et Teil on võimalik oma tuludeklaratsioonis maksuametile annetus deklareerida ja selle pealt ei arvestata tulumaksu. Eesti maksukorraldus võimaldab kogudustele tehtud annetused arvestada maha tulumaksuga maksustatavast tulust kuni 5% ulatuses. Kogudus saab omapoolselt Teie annetuse deklareerida maksuametile elektrooniliselt. Selleks, et kogudus saaks Teie annetuse deklareerida on vajalik kogudusel teada Teie isikukoodi. Võiksite annetust tehes kontrollida, kas Teie isikukood on kogudusel olemas.

Andmed ülekandel

Ülekandele tuleb selgituseks märkida kelle eest ja mis perioodi eest liikmeannetus tehakse. Kui ülekanne tehakse oma kontolt, siis piisab kui märkida makse selgitusse „liikmeannetus juuni 2011”. Kui tehakse kellegi teise eest ülekanne, näiteks maksab pereisa oma kontolt ka abikaasa liikmeannetuse, siis tuleb selgitusse märkida ka annetaja nimi.

Liikmeannetust on võimalik tasuda sularahas või pangaülekandega koguduse arveldusarvele. Sularahas tasumise puhul saab inimene sellekohase kviitungi.

Annetusi on võimalik teha sularahas koguduses või pangaülekandega arvele:

Annetuse saaja: EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus

Luminor Bank AS, konto: EE311700017002962090
LHV pank, konto: EE757700771000677814
Koguduse registrinumber: 80320902

Palume liikmeannetuse puhul ülekandele selgituseks märkida kelle eest ja mis perioodi eest liikmeannetus tehakse. Muude annetuste puhul märkida annetaja ees- ja perekonnanimi, juriidilise isiku korral asutuse nimi ja annetuse sihtotstarve.