AITA EHITADA MUSTAMÄELE KIRIK

Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus on Eesti Evangeelse Luterliku kiriku (EELK) kogudus, mis asub Tallinnas, Mustamäel. Koguduse mitteametlikuks sünnipäevaks võib lugeda 2008. a septembrit, kui kuus inimest tulid kokku, et palvetada uue koguduse rajamise eest. Esialgu käidi koos kodudes ja Tallinna Jaani kiriku ruumides õppides üksteist tundma, lugedes Pühakirja, palvetades, uskudes ja lootes, et Jumal juhib meie teed. Poole aasta pärast alustati jumalateenistustega EELK Usuteaduse Instituudi kabelis ja Tallinna Tehnikaülikooli ruumides. See oli kogudusel huvitav ja lootust andev aeg.

HELP TO BUILD A CHURCH IN MUSTAMÄE!

The congregation of Mary Magdalene in Mustamäe belongs to Estonian Evangelical Lutheran Church (EELK) and is located in the Mustamäe district in Tallinn. Current address is: A.H. Tammsaare tee 135, Tallinn.

This is the area of Tallinn City mostly of panel blocks and with population more than 60 000. Because most of the Mustamäe is built during Soviet time, when Christianity and all non communistic movements where disfavoured, there are no churches in this area. And thats why in September 2008 six people gathered to pray for the establishment of a new church.

 
Picture
 
/picture of Mustamäe
Picture
 
/Taize prayer on 10.02.2012
Picture
 
/picture of the lot Kiili 9 in Mustamäe
2009. a suvel andis  Nõmme Rahu kogudus hea võimaluse kasutada
nende  koguduse ruume  jumalateenistusteks ja huviringide pidamiseks. Nõmmel  käidi koos terve  aasta ja korraldati selle aja jooksul esimesi 
heategevusüritusi  Mustamäe lastele. Huvilisi, kes koguduse tegemistest  osa võtsid, tuli  järjest juurde.

2010. a septembrist alates rendib Mustamäe  kogudus ruume Mustamäe  Linnaosa Valitsuse maja keldris. Üheskoos sai  keldriruumisest kujundatud  kaunis kirik ja soetatud koguduse tööks  vajaminevad
vahendid. Tänu oma  ruumidele sai võimalikuks koguduse  ametlik asutamine. 23. novembril  2010. a otsustas EELK Kirikogu  kinnitada Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse  Eesti Evangeelse  Luterliku kiriku liikmeks.
2011. a algusest käib elu  Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses nagu  paljudes teistes Eestimaa  kirikutes. Igal pühapäeval toimuvad  jumalateenistused, kesknädalal  keskpäevapalvused, kord kuus Taizè palvus  ja eakate teelaud.  Regulaarselt käivad koos beebi- ja lasteringid ning  noorteõhtud. Suviti  oleme koos toetajate abiga korraldanud lastelaagreid  Mustamäe lastele  ja jõudumööda püüdnud toetada vähekindlustad peresid. 

Samaaegselt igapäevase tööga palvetasime pidevalt ka oma kiriku   ehitamise eest. Hea koostöö Mustamäe Linnaosa Valitsusega viis selleni, et juba 3. juulil 2012 allkirjastati leping EELK ja Tallinna linna   vahel, milel alusel anti EELK`le hoonestusõigus kiriku ehitamiseks   Tallinnasse Mustamäele Kiili tn 9 kinnistusele.

Kiriku   eesmärk on teenida Jumalat ja inimesi Jeesuse Kristuse eeskujul. Meie   soov on ehitada pühakoda, mis vastaks
tänapäeva ühiskonna vajadustele   ning pakuks Mustamäe elanikele võimalust käia kirikus oma kodukoha   ligidal. Rajatavasse hoonesse on kavandatud kirikusaal, ruumid lastehoiu   ja noorte tugikeskuse jaoks, erinevad ringiruumid, mida saab kasutada   hingehoidlike vestluste ja diakooniatöö tarvis, kiriku köök ja kiriku kantselei koos abiruumidega.  


Kirik valmib annetuste toel. Iga inimese toetus on oluline ning ka Sina saad kaasa aidata Mustamäe kiriku valmimisele!

Oma annetused saate teha meie arveldusarvele  Luminor Bank AS pangas nr EE241700017003221206 Lisades saajaks EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus. Detailid avalehe lõpus.

Oleme tänulikud igale annetajale!
Picture
 
At first, people came together in their homes and in the premises of Tallinn Jaani Church (old cathedral in the center of Tallinn) in order to get to know each other through the reading of the Bible, praying, believing and hoping for God to lead the way. Six months after, services began to be held at the chapel of the Institute of Theology of the EELK as well as in the premises of Tallinn University of Technology. These were interesting times full of hope.

As of September 2010, Mustamäe congregation has been renting its premises in the cellar of Mustamäe District Administration. Together, a beautiful church was designed and created; also all things necessary
for the church work were acquired. Thanks to these premises, it was possible to establish the congregation officially. On November 23, 2010 the synod of EELK decided to confirm the Mustamäe congregation as a member of the EELK.

Since the beginning of 2011, life in Mustamäe Mary Magdalene’s Church is like in many other Estonian churches. There is a service every Sunday, midday prayer service on Tuesday, once a month a Taize prayer, course of Theology and a tea party for the elderly. Playgroups for babies and children as well as young people gather on a regular basis. For summers, the congregation with the help of its supporters has organized camps for the children of Mustamäe and has also tried to help the families who are not doing well financially.

While doing their everyday work, members of the congregation have also constantly prayed for the building of their own church. Good cooperation with the Mustamäe District Administration has led to the signing of a contract between EELK and the city of Tallinn on July 3, 2012.
On the basis of this document, a permission to build a church on the property lot Kiili 9 in Mustamäe was granted to the EELK.

From 21 of March till 21 of June 2013 Mustamäe Mary Magdalene’s Church open architectural contest was held with the help of the Union of Estonian Architects. 31 competitors – different Estonian architects- took part of it and on 28 of August the entrant „FIAT LUX“ („Let there be light“) was announced as the winner of this contest.

The aim of the church is to serve God and people, following the example of Jesus. Our wish is to build a temple that would suit the needs of today’s society and offer a possibility for the people of Mustamäe to go to a church that is  located close to their homes. The future building is designed to encompass a church hall, rooms for childcare and youth help services, different activity rooms that could be used for spiritual counseling and diaconal work, church kitchen and office with auxiliary rooms.

The church will be built with the help of donations. Everybody’s contribution counts – You, too, can give a hand for the construction of Mustamäe church!

Your donations can be made to our current
account nr  EE241700017003221206 SWIFT: NDEAEE2X
EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus in  Luminor Bank AS Bank. Details at the bottom of the opening page
We are most thankful to each donor!
Picture
 
Picture
 

 /3D illustrations of the „FIAT LUX“ the winner of the Mustamäe Mary Magdalene’s Church architectural contest, by KARISMA architects.

http://karisma.ee/2013/08/30/mustamae-maarja-magdaleena-kirik/
Lae alla inglise keelne prinditav versioon siit / Download English printable version here